Bayan arkadas ilanları

Evlilik Nedir Nasıl olur ?

0 0 Oy Verme
Bu Kullanıcıya Puan Ver

Evlilik Nedir Nasıl olur

Psiko-biyo-sosyal birçok gereksinimi karşıladığı görülen evlilik ilişkisinin çiftlerin duygusal birtakım gereksinimlerini de karşılıyor olması evliliğin göz ardı edilemeyecek bir boyutunu oluşturmaktadır. Kadın ve erkek sevme, sevilme, beğenilme gibi doğal gereksinimlerini de evlilik ilişkisi içinde karşılamaya çalışmaktadır.

 

Evlilik nedir?

Evlilik; erkek ve kadının, hayatlarını paylaşmak üzere yaptıkları bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye nikah denilir.

 

Nikah bir kadınla bir erkeği eş olarak birbirine bağlar ve doğacak çocuklara adli statü sağlar. Tarihin ilk devirlerinden beri varlığını sürdürmüş olan evlilik toplumsal bir müessesedir. Toplumun çekirdeği olan aile evlilikle kurulur. Evlilik, Hz. adem ile Hz. Havva’dan başlayarak günümüze kadar ailenin kurulmasında tek yasal yoldur.

Psiko-biyo-sosyal birçok gereksinimi karşıladığı görülen evlilik ilişkisinin çiftlerin duygusal birtakım gereksinimlerini de karşılıyor olması evliliğin göz ardı edilemeyecek bir boyutunu oluşturmaktadır. Kadın ve erkek sevme, sevilme, beğenilme gibi doğal gereksinimlerini de evlilik ilişkisi içinde karşılamaya çalışmaktadır.
Psiko-biyo-sosyal birçok gereksinimi karşıladığı görülen evlilik ilişkisinin çiftlerin duygusal birtakım gereksinimlerini de karşılıyor olması evliliğin göz ardı edilemeyecek bir boyutunu oluşturmaktadır. Kadın ve erkek sevme, sevilme, beğenilme gibi doğal gereksinimlerini de evlilik ilişkisi içinde karşılamaya çalışmaktadır.

Allah, evliliğin bu sürecini Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatmıştır: “Sizi bir tek candan yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur. Genel olarak bütün dinlerin, evliliğe ehemmiyet verdikleri ve aileyi savundukları görülür. Bütün dinler, insanların huzur içinde yaşamalarını ve sıhhatli nesiller yetiştirmelerini amaçlamıştır. Aile, ferdin temel ihtiyaçlarının karşılandığı sıcak bir yuva olarak görülmüştür. Sözgelimi Yahudilikte evlilik, mukaddes bir birliktelik olarak görülmekte ve buna son derece ehemmiyet verilmektedir.

 

Yahudilikte izdivaç etme, dini bir karardır ve nikah Sinagogda kıyılır. On buyrukta de yasak olan zina, evliliğe zarar verici davranışlar arasında bulunur. Evlilik, insanları diğer canlılardan ayıran davranış biçimlerinden birinin müesseseleşmiş şeklidir. İnsanoğlu, cinsel eşini bütün bir hayat için seçtiğini bildirerek içinde bulunduğu topluma onaylatır. Bu davranışın mülkiyet kavramıyla ilişkii olduğu açıktır, zira evlilik müessesenini oluşturan çiftlerden birinin müessese dışındakilere kuracağı cinsel ilişki, mülkiyete yapılan öteki saldırılar ( mesela hırsızlık ) gibi toplumsal bir suç olarak idrak edir ve bu suçu işleyen kişi yargılanarak cezalandırılır.

 

İnsanoğlunun ilk çağlardan bu yana cinsel eşini belirleyip bunu içinde yaşadığı topluma onaylatması, insanlık ve dinler tarihi süresince görülen konuyla ilgil yasa ve kaidelerin doğmasına sebep olmuştur. Evlilik müessesenini oluşturabilecek kişilerin nitelikleri; bu müessesenin kurulmasına müsaade edecek kişilerin nitelikleri; evlilk bağıyla doğacak haklar, sorumluluklar ve soy ilişkileri her toplumda gereksinimler doğrultusunda belirlenmiştir.

evlilik yolu, evlendik, darısı size

Erkek veya kadın eşin sayısı, aile içi veya yakın akrabalar arasındaki zorunluluk veyahut yasak oluşu gibi sosyal özellikleriyle, nüfus nitelikleriyle ve mülkiyet ilişkileriyle izah edebilir. Egemenlik hakkının ya da toprak kullanımının bir başka soya geçmesi veya bölüşümü, toplumun yaşam biçimi ve ekonomik vaziyeti evliliğin gerçekleşmesini sağlayan kaideleri etkilemiştir.

İstanbul’da evli olmak, İstanbul evlilik, İstanbul evlilik sitesi
İstanbul’da evli olmak, İstanbul evlilik, İstanbul evlilik sitesi

evlilik

 

Böylelikle, başlangıçta iki cins arasındaki natürel dürtülerin belli kaidelere bağlanması ve savunması emeliyle kurulan onaylanmış birliktelikler, ayrı bir hukukun doğmasına sebep olmuştur. Türk Uygar Yasasına göre izdivaç etme, iki karşıt cinsten insanın kukuken makbul ve hatırlı sayılan hayat ortaklığıdır. Bu hayat ortaklığına ” evlilik birliği ” denilmektedir. Çeşitli kaynaklarda evlilik için değişik tanımlar getirilmiştir.

 

Bu tanımlar gözden geçirilip ortak noktalar tespit ettiğinde geniş bir evlilik tanımına erişilebilir. Ehemmiyetli ansiklopedilerin ve bilim insanlarının tanımlarını incelediğimizde aşağıdaki ortak noktalar karşımıza çıkmaktadır. Hristiyanlıkta evlilik, Hz. İsa ve kilise birliğinin simgesi olarak görülmektedir. Hristiyanlara göre iki insan Yaradan huzurunda izdivaç ettiklerinde Yaradan’nın nazarında onların bir tek varlık oldukları kabul edilmektedir.

Evlilik Nedir Nasıl olur ? 1

Evlilik, Hristiyanlarca dini bir müessese sayılıp teşvik edilmiştir. İslam dini evliliğe ehemmiyet vermiş ve aile hayatını savunmayı istemiştir. Kur’an-ı Kerim’de evliliği teşvik eden, ailenin kurulmasını ve savunmasını öğütleyen bir hayli ayet vardır. Bunlardan birinde şöyle emredilmiştir: “Aranızdaki evlilik çağına gelmiş olanları izdivaç ettirin.”

 

Peygamberimiz de evliliğin önemini şu şekilde ifade etmiştir: “Gençler! Ailesini geçindirebilecek olanlarınız hemen izdivaç etsin. Çünkü izdivaç etmek gözü haramdan daha fazla sakındırır. Nefsi daha fazla savunur.” Kur’an’da ve sünnette evlilik çağına gelen kişilerin izdivaç etmesi teşvik edilirken diğer yandan evlilik dışı ilişkiler, “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” ayetiyle yasaklanmıştır.

 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Mesajları Görüntüle
0
Mesaj Göndermek İstermisin ? x